Ødelagt strømsøyle og eksklusjon fra båtforeningen