Jeg har en Ibiza med 115 hk. motor som jeg leverte til et verksted for lagring og vinterservice, herunder skift av gearolje. Dette kostet 11.200 kroner, men da jeg fikk båten tilbake, rant det gearolje ut av dreneringshullet for kjølevannet. Enten har han ikke skiftet gearolje, eller så må han ha gjort noe galt, for eksempel ikke åpnet opp øvre hull ved påfyllingen, slik at girolja ”fant nye veier”.  Verkstedet nekter noe ansvar for dette og jeg har derfor måttet levere motoren til merkeforhandleren. Her antyder de at reparasjonen vil koste 8.000-10.000 kroner. Kan jeg kreve denne utgiften erstattet av verkstedet, eller hva råder dere meg til?

Svar:

Forutsatt at båten hovedsakelig er til personlig bruk for deg, reguleres en slik reparasjon/service av håndverkertjenesteloven. Etter denne lovens § 5 skal verkstedet ”utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg”. Fagmessig utføring betyr blant annet at tjenesten skal utføres slik en dyktig og erfaren fagmann ville gjort det. Det er naturligvis uten betydning om arbeidet faktisk har vært utført av en lærling eller mindre kyndig person, idet verkstedet uansett har plikt til å påse at arbeidet gjøres fagmessig.

Det klare utgangspunktet må være at verkstedet kan skifte girolje uten at motoren skades, slik at det her høres ut som om verkstedet har forsømt seg i ditt tilfelle. Årsaken til skaden antar jeg imidlertid forhandleren bør ha en bedre oppfatning om, slik at du bør forhøre deg nærmere med denne. Få gjerne også en skriftlig uttalelse som du igjen kan bruke overfor det første verkstedet. Når servicen således ikke er utført fagmessig, vil tjenesten være mangelfull, jf. håndverkertjenesteloven § 17. Som en følge av dette kan du holde betalingen tilbake, kreve mangelen rettet, eller om mangelen ikke rettes, kreve prisavslag eller erstatning, jf. håndverkertjenesteloven § 21.

I utgangspunktet har tjenesteyteren krav på å selv få rette – forutsatt at dette kan skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg, men jeg forstår det slik at han har avvist reklamasjonen. Du kan da få arbeidet utført av forhandlerverkstedet og kreve dine utlegg erstattet av (det første) verkstedet. Dersom du ikke lykkes med å få erstattet utleggene dine, må du kontakte Forbrukerrådet der du bor eller en advokat. Da vil de kunne hjelpe deg videre med prosessen som da enten vil innebære at saken bringes inn for Forbrukertvistutvalget eller forliksrådet der du bor.