Jeg har fått en kjøpekontrakt på ny båt hvor det fremgår at betaling skal skje med 10 % av kjøpesummen ved kontraktssignering. Restbeløpet skal innbetales når båten sendes fra fabrikk. Hva er bransjepraksis når det gjelder betaling av båt? Sånn umiddelbart føler jeg at litt mye av risikoen flyttes over på forbruker her.

Svar: Hovedregelen om betaling er prinsippet om ytelse-mot-ytelse: Kjøper skal betale kjøpesummen når salgsgjenstanden leveres. Dette følger i dette tilfellet av forbrukerkjøpsloven § 38 andre ledd, hvoretter «forbrukeren ikke [har] plikt til å betale kjøpesummen uten at tingen blir overlevert eller stilt til hans eller hennes rådighet» med mindre noe annet er avtalt. Ved salg av nye boliger er slik forskuddsbetaling forbudt.

For selgeren er det naturligvis praktisk at hans virksomhet finansieres av kjøperen ved forskuddsbetaling, men for kjøperen er dette risiko med mindre selger stiller sikkerhet – noe som aldri skjer i praksis. Dersom selgeren for eksempel går konkurs må du regne med at kjøpesummen er tapt. Annerledes kan dette naturligvis stille seg om delbetalingen skal være et depositum. I dette ligger at beløpet skal stå sperret på en klientkonto hos en megler eller advokat, men det er tydeligvis ikke tilfellet her. Det siste var vanlig praksis ved eiendomstransaksjoner: Kjøper innbetalte 10 % forskudd allerede ved inngåelse av kjøpekontrakt. Dette medførte en rekke tvister, blant annet i forhold til hvem som er eier av pengene og hvem som kunne instruere megler om rådigheten. Dette opphørte imidlertid ved en endring i eiendomsmeglingsloven § 6-9, og hvor slik forskuddsbetaling som hovedregel ble forbudt før «kjøperen har fått rettsvern for sitt erverv».

I ditt tilfelle kreves det faktisk ikke forskuddsbetaling med 10 %, men med 100 %. Også de siste 90 % skal betales før båten leveres til deg, det vil si allerede når båten sendes fra fabrikk. Jeg har ikke gjennomført noen gallup i båtbransjen, og selgeren vil sikker hevde at dette er «vanlig praksis». Men det er uansett en mager trøst for deg når problemene oppstår. Og nei, jeg vil ikke anbefale en slik fremgangsmåte.