Jeg har hatt en dialog med et båtfirma som hadde en båt annonsert til salgs. Jeg ringte og ga bud på båten, og fulgte også opp med en e-post hvor jeg skrev at jeg kan være ”villig til å gi kr 800 000,- for denne båten”. Etter dette fikk jeg et mottilbud fra båtfirmaet hvor det het at selgeren aksepterer ”å selge båten for Kr. 851.500,-”.  Dette mottilbudet avslo jeg, men bekreftet samtidig at jeg sto ved mitt bud på 800 000 kr. Da fikk jeg en ny e-post hvor det het at megleren hadde ”snakket med eier, som i dag har akseptert ditt bud på Kr. 800.000”. Deretter ønsket de fullt navn og adresse med personnummer. Etter dette skrev imidlertid båtfirmaet i en ny e-post at selgeren ”ikke skriftlig [hadde] akseptert budet, kun muntlig”, og at han derfor ikke ville selge likevel. Jeg mener derimot at selgeren ikke kan trekke seg nå, og at bindende avtale er inngått. Dette benekter imidlertid båtfirmaet og selgeren.

Svar: Det er sikker rett at det ikke er noe krav til skriftlig aksept av slike bud, og en muntlig aksept/avtale er like bindende som en skriftlig. Det er heller ikke noen alminnelig angrefrist for selger i slike situasjoner slik at han er bundet av den muntlige kjøpekontrakten som er inngått. Når selgeren benytter seg av en ”representant som opptrer i næringsvirksomhet”, er også båtfirmaet ”solidarisk ansvarlig med selgeren for dennes forpliktelser dersom ikke forbrukeren blir gjort uttrykkelig oppmerksom på at representanten bare opptrer som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren”. Dette følger av forbrukerkjøpsloven § 1 fjerde ledd som vil få anvendelse i et slikt tilfelle – såfremt du skal ha båten til privat bruk. Du kan derfor fastholde avtalen som er inngått, og om nødvendig bringe saken inn for retten.