Avkortning i forsikringsoppgjøret etter grunnstøting