Kontrakter

Kontraktmal for bruktbåt utarbeidet for Båtmagasinet

Lover og regler

Forbrukerkjøpsloven

Kjøpsloven

Småbåtloven

Sjøloven

Sjøveisreglene

Lov om skadeserstatning (skadeserstatningsloven)

Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv.

Forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø

 

Offentlige instanser

Om båt på politiet.no

Sjøfartsdirektoratet

 

Diverse

Båtmagasinet

Båtplassen – diskusjonsforum på nett

Småbåtregisteret